موارد فسخ اجاره نامه مسکونی

موارد فسخ اجاره نامه مسکونی

موارد فسخ اجاره نامه مسکونی – در چه مواردی اجاره نامه مسکونی فسخ خواهد شد ؟

  • هرگاه عین مستأجره معیوب باشد و این عیب موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود ، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند .
  • اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً تلف گردد از زمان تلف عقد اجاره منفسخ خواهد شد .
  • اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم شود که مستأجر نتواند در مدت تعمیر از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده کند ، در این صورت حق فسخ اجاره را داراست.
  • زمانی که مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی و یا تفریط کند و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ را دارد .
  • اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم  مستأجر شود در صورتی که قبل از قبض باشد ، مستأجر حق فسخ اجاره را داراست .
  • اگر مستأجر ، عین مستأجره را در غیر از مواردی که در اجاره ذکر شد یا از اوضاع و احوال استنباط خواهد شد ، استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را داراست .
  • اگر در اجاره مستأجر از انتقال عین مستأجره به دیگری منع شود و موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد ، در این صورت حق فسخ اجاره را داراست .
  • اگر در قرارداد اجاره شرط شود که موجر پس از گذشت مدت مثلاً شش ماه از تاریخ اجاره ، حق فسخ اجاره را نسبت به مدت باقیمانده دارد ، پس از گذشت مدت شش ماه فوق و در طول مدت باقیمانده ، موجر حق فسخ اجاره را دارد .
  • اگر در قرارداد اجاره شرط شود که در صورت تخلف مستأجر نسبت به هر یک از تعهدات و شروط  اجاره نامه ، موجر حق فسخ اجاره را داراست ، درصورت تخلف مستأجر ، موجر حق فسخ اجاره را دارد.
  • در صورت توافق بین موجر و مستأجر در فسخ اجاره نامه

لطفا به ما رای بدید
مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *