جراحت سر و صورت و دیه آنها به چه صورتی می باشد ؟

جراحت سر و صورت و دیه آن ها

جراحت سر و صورت و دیه آن ها – جراحت های سرو صورت و دیه آنها به شرح زیر است

حارصه : حارصه به خراش پوستی می گویند بدون آنکه خون جاری شود و دیه آن ۱ درصد است .

دامیه : دامیه خراشی است که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون است کم یا زیاد که دیه آن ۲ درصد می باشد .

متلاحمه : به جراحتی می گویند که موجب بریدگی عمیق گوشت شود اما به پوست نازک روی استخوان نرسد که دیه آن ۳ درصد می باشد .

سمحاق : به جراحتی می گویند که از گوشت عبور کند و به پوست نازک روی استخوان برسد که دیه آن ۴ درصد می باشد .

موضحه : به جراحتی می گویند که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار نماید که دیه آن ۵ درصد می باشد .

هاشمه : عملی که استخوان را بشکند اگرچه جراحتی را تولید نکند که دیه آن ۱۰ درصد می باشد .

منقله : به جراحتی می گویند که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان ممکن نباشد  که دیه آن ۱۵ درصد می باشد .

مأمومه : به جراحتی می گویند که به کیسه مغز برسد که دیه آن ثلث دیه کامل (یک سوم دیه کامل ) و یا ۳۳/۳۳۳ درصد است .

دامغه : به جراحتی می گویند که کیسه مغز را پاره کند علاوه بر ثلث دیه کامل ، ارش نیز بر او افزوده خواهد شد .

جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان ، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده ، در حکم جراحات سر و صورت می باشد .

ملاک دیه در جراحت های نام برده ، مقدار نفوذ جراحت است و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه نخواهد داشت .

جنایت بر گونه در حالیکه داخل دهان را نمایان نکند ، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی است که داخل دهان را نمایان کند ، موجب یک پنجم دیه کامل می باشد . در این مورد چنانچه بعد از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت گردد . هرگاه جنایت موضحه صورت پس از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت می باشد و زمانی که جنایت در حد موضحه نباشد و پس از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت می باشد و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل می باشد .

لطفا به ما رای بدید
مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *