دیه فک چگونه تعیین می شود ؟

تعیین دیه فک

تعیین دیه فک – دیه فک به شرح زیر است

  • قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین می باشد ، دیه کامل ، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه را داراست .
  • دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء می باشد و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه را داراست .
  • جنایتی که باعث کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده خواهد شد .
  • از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش می باشد .
  • شکستگی استخوان فک پایین شامل حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت می باشد .
  • فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل را داراست .

لطفا به ما رای بدید
مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *