شرایط فسخ نکاح به چه صورت است ؟

شرایط فسخ نکاح

فسخ نکاح – عیوب ، امراض و مواردی که موجب فسخ نکاح می گردند

  • جنون هر یک از زوجین اعم از مستمر یا ادواری به شرط استقرار برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می کند و جنون مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن می باشد .

فسخ نکاح – عیوب مرد شامل موارد زیر برای زن حق فسخ ایجاد می کند

  • خصاء ( اخته بودن )
  • عنن ( ناتوانی جنسی ) به شرط اینکه حتی اگر یکبار عمل زناشویی را انجام ندهد ، عنن هرگاه پس از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن می باشد .
  • مقطوع بودن آلت تناسلی به قدری که قادر به عمل زناشویی نباشد .

فسخ نکاحعیوب زن شامل موارد زیر در صورتی که در زمان عقد وجود داشته باشد برای مرد حق فسخ ایجاد می کند

  • قرن ( استخوان و یا گوشت زائدی در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی می شود )
  • جذام ( خوره )
  • برص ( پیسی )
  • افضاء ( یکی شدن مجرای حیض و بول )
  • زمین گیری
  • نابینایی از هر دو چشم

فسخ نکاح – تدلیس به چه معناست

تدلیس ( فریب در ازدواج ) هر زمان در یکی از  طرفین صفت خاصی شرط کرده باشد و پس از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت خواه صفت مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع شود ؛ همانند اینکه با اعمال متقلبانه نقص و یا عیبی را که در یکی از طرفین می باشد پنهان نمایند و یا او را دارای صفت خاصی که ندارد ، معرفی کنند .

فسخ نکاح – خیار چیست

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد پس از اطلاع به علت فسخ ،‌ نکاح را فسخ نکرده باشد خیار او ساقط خواهد شد به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت می باشد .

لطفا به ما رای بدید
مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *