سرنوشت چک بعد از فوت صاحب چک چه می شود

فوت صادر کننده چک

فوت صادر کننده چک – تعریف چک طبق قانون

زمانی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار او گرفته شده، بانک قادر است پیش از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی نماید . طبق قانون، چک نوشته‌ای می باشد که طبق آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌ نماید .‏

فوت صادر کننده چک – قوانین چک حواله شده

چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر می گیرد و طبق قانون، چک امکان دارد در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرده باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری انتقال پیدا کند ؛ اما زمانی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌ نماید و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌ نماید .‏ در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم است و از این روش نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد ، بنابراین در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری انتقال داده شود ، بانک قادر است از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.‏

فوت صادر کننده چک – چک پس از فوت صادرکننده آن وصول می شود ؟

‏ هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری به شمار می رود و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال می باشد . ‏اگر صادر کننده چک فوت کرده باشد، بانک قادر است پیش از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی نماید ، چرا که این تصمیم در زمان حیات او گرفته شده است .‏ این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده باشد ، صدق می کند .‏

فوت صادر کننده چک – چک مدت دار بعد از فوت صادرکننده وصول می شود ؟

طبق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز خواهد شد ، بنابراین در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است ، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت نماید . از طرفی هم طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده دار باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت نمایند .

لطفا به ما رای بدید
مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *