بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تخلیه ملک در این قسمت قصد داریم تا شما را با مواردی درباره اجاره ملک و تخلیه آشنا نماییم تا اگر به مشکلی مشابه برخورد کردید از قوانین حاکم مطلع باشید . اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف، منافع عین مال خود را در برابر اخذ اجرت با دیگری معامله می­کند، به […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قوانین مستاجر و موجر تقریبا اکثر افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا می باشند و یا حداقل یک بار خود موجر یا مستاجر بودند به ویژه در شهرهای بزرگ به دلیل گرانی مسکن بیشتر افراد امکان تهیه مسکن شخصی را ندارند و به ناچار به اجاره نشینی روی می آورند در این مبحث […]