تخلیه ملک مسکونی

تخلیه ملک مسکونی

تخلیه ملک مسکونی – قوانین تخلیه ملک مسکونی

جهت تخلیه ملک مسکونی که اجاره نامه آن عادی است و مدت اجاره نیز تمام شده یکی از دو حالت زیر متصور می باشد :

تخلیه ملک مسکونی – تقاضای دستور تخلیه ملک مسکونی

برای درخواست دستور تخلیه ملک مسکونی باید کلیه شرایط زیر با هم موجود باشد .

  1. اجاره نامه مهلت داشته باشد .
  2. اجاره نامه در دو نسخه تنطیم شود .
  3. هر دو نسخه اجاره نامه به امضای موجر و مستأجر برسد .
  4. هر دو نسخه اجاره نامه به امضاء دو نفر شاهد برسد .
  5. مدت اجاره تمام شود .

در صورت وجود کل شرایط بالا و با تقدیم دادخواست دستور تخلیه ، دستور تخلیه صادر می شود و اجرای دستور تخلیه نیازی به صدور برگ اجرائیه ندارد و علی الاصول ظرف یک هفته بعد از تقدیم تقاضای دستور تخلیه ، انجام می شود . اگر در زمان اجرای دستور تخلیه به دلیل وقوع حوادث غیر مترقبه ، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و تقاضای مهلت کند مرجع قضایی صالحه قادر است با استمهال مستأجر برای یک نوبت و به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند .

تخلیه ملک مسکونی – تقاضای حکم تخلیه ملک مسکونی

هنگامی که مدت اجاره تمام شود و در صورت عدم وجود حتی یکی از شرایط فوق موجود نباشد شامل دستور تخلیه نمی شود ، در اینگونه موارد با تقدیم دادخواست مربوطه ، حکم تخلیه صادر خواهد شد که آن هم مستلزم تعیین جلسه رسیدگی ، صدور حکم تخلیه صادره ، تجدیدنظر وتقاضای صدور اجرائیه می باشد و به طور کلی زمان بیشتری را نسبت به دستور تخلیه لازم دارد. مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه و یا تقاضای صدور حکم تخلیه ملک مسکونی ، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است . 

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *