تعریف خیانت در امانت و مجازات در نظر گرفته شده برای آن

تعریف خیانت در امانت و مجازات در نظر گرفته شده برای آن

 

در دنیای حقوق یکی از مباحثی که دارای اهمیت بسیاری فراونی می باشد خیانت در امانت است. همانطور که می دانید دو اصل بسیار مهم در قوانین کیفری ایران موضوع جرم و مجازات می باشد. معمولا رفتار مجرمانه در کتب حقوقی به سه دسته جرایم علیه اشخاص ، جرایم علیه اموال و همچنین جرایئم علیه امنیت افراد و آسایش آن ها تقسیم بندی می شود. خیانت در امانت به نوعی یکی از جرایم علیه اموال شناخته می شود. در این مقاله می خواهیم به بررسی خیانت در امانت پرداخته و مجازاتی را که برای آن در نظر گرفته شده است را بازگو کنیم.

 

تعریف خیانت در امانت و مجازات در نظر گرفته شده برای آن – تعریف جرم خیانت

 

اولین موضوعی که باید به توضیح آن بپردازیم جرم خیانت در امانت می باشد. معمولا خیانت در امانت زمانی رخ می دهد که فردی که مالی را از فرد دیگر دریافت کرده است در زمان تعیین شده یا روزی که متعهد شده است به فرد صاحب آن بر نمی گرداند. باید توجه کرد که قانون گذاران در کشور ایران برای اینکه عملی را جرم انگاری کنند باید سه رکن در عمل وجود داشته باشد که رکن قانونی ، رکن مادی و همچنین رکن معنوی می باشد برای اینکه بتوان خیانت در امانت را به صورت دقیق تر متوجه شده باید این سه رکن را نیز دانست . در ادامه و در سه بخش به این موضوع می پردازیم.

 

تعریف خیانت در امانت و مجازات در نظر گرفته شده برای آن – رکن قانونی در جرم خیانت در امانت

 

در اصل رکن قانونی ، ماده یا قوانینی است که از سوی قانون گذاران برای جرم انگاری رفتار های انجام شده توسط افراد در نظر گرفته شده است. در اصل در این رکن مشخص شده است که در صورت بروز مشکل و مسئله کیفری چه موردی جرم محسوب شده و چه موردی جرم محسوب نمی شود. این رکن زمانی اهمیت اصلی خود را پیدا می کند که مرجع قضایی قصد صدور حکم برای افراد را داشته باشند چرا که در این مرحله باید به رکن قانونی توجه شود و بر اساس آن حکم صادر شود. از جمله قوانینی که در خصوص جرم خیانت در امانت در نظر گرفته شده است می توان به قانون مجازات اسلامی و مواد 673 و همچنین 674 آن اشاره کرد. طبق این ماده ها خیانت در امانت که یکی از مهم ترین جرم ها علیه اموال افراد است و در این ماده این موضوع شامل سفته و چک سفید مهر یا سفید امضا نیز بوده و جرم انگاری شده است. همچنین در ماده بعدی یعنی 674 نیز به این موضوع نیز اشاره شده است که در صورتی که چک یا سفته و موارد با ارزشی از این دست به افراد بابت اجاره مسکن ، امانت و موارد از این دست داده شود فردی که چک را دریافت می کند باید حتما آن را به فرد بازگرداند تنها در صورتی نمی توان چک را بازگرداندن که فردی که چک را داده مالی را متصرف و یا مفقود کند که در این گونه مواقع برای آن حبس از شش تا سه سال را در نظر گرفته اند.

 

تعریف خیانت در امانت و مجازات در نظر گرفته شده برای آن – رکن مادی در جرم خیانت در امانت

 

رکن مادی در خصوص انجام جرم در اصل به رفتاری اشاره دارد که فرد مجرم با توجه به افکار مجرمانه ای که از خود بروز می دهد. برای اینکه افراد را مجرم شناخت باید حتما یک رفتار مجرمانه ای تعریف شده باشد تا بتوان با توجه به آن فرد را مجرم خواند و نمی توان هر فردی را که به قصد رفتار مجرمانه ای که هیچ نوع پیش بینی در خصوص آن انجام نشده مجازات کرد. در برخی اعمال همانند کلاهبرداری و بردن مال دیگران دیگر اهمیتی در خصوص جرم انگاری شدن آن توسط قانون گذار وجود ندارد و معمولا این گونه رفتار ها بدون توجه به این موضوعات جرم تلقی می شود. چرا که در این گونه جرایم چون کار همراه با تقلب و فریب دادن دیگران بوده است بدون توجه به موارد دیگر جرم تلقی می شوند. باید توجه داشت که در جرایم مختلف نوع رفتار مجرمانه بسیار اهمیت دارد و در صورتی که همان رفتار توسط فردی تحقق پیدا کند فرد مجرم شناخته می شود همانند جرم خیانت در امانت. در خصوص بررسی جرم خیانت در امانت از دید رکن مادی باید تمامی رفتار های زیر انجام شود تا بتوان آن را جرم خیانت در امانت دانست این رفتار ها به صورت زیر هستند:

 

  • استفاده کردن یا استعمال کردن
  • تصاحب کردن آن چه که به فرد امانت داده شده
  • تلف کردن یا از بین بردن آن چه که به فرد داده شده
  • مفقود کردن یا گم کردن شیء امانت داده شده
تعریف خیانت در امانت و مجازات در نظر گرفته شده برای آن

تعریف خیانت در امانت و مجازات در نظر گرفته شده برای آن

تعریف خیانت در امانت و مجازات در نظر گرفته شده برای آن – رکن معنوی در جرم خیانت در امانت

 

رکن معنوی در خصوص جرایم نیز به این موضوع اشاره دارد که جرمی که در قوانین کشور جرم انگاری شده و توسط افراد صورت گرفته است آیا با میل خود افراد و به صورت عمدی صورت گرفته و یا اینکه به صورت غیر عمدی و ندانسته بوده است. طبق قوانینی که در این خصوص وجود دارد در صورتی که رفتار افراد به صورت غیر عمدی صورت بگیرد نمی توان آن ها را مجرم دانست و مجازات کرد. مگر اینکه قانون گذاران در یک قانون به این موضوع اشاره کنند که اگر عملی به صورت غیر عمدی نیز صورت بگیرد جرم شناخته می شود. در خصوص خیانت در امانت نیز همین موضوع صادق است و در صورتی که کار به صورت غیر عمدی صورت بگیرد نمی توان فرد را مجازات کرد.

 

 

تعریف خیانت در امانت و مجازات در نظر گرفته شده برای آن – مجازات در نظر گرفته شده برای جرم خیانت

 

حال به این موضوع می رسیم که جرم خیانت در امانت دارای چه مجازاتی می باشد؟ در خصوص جرم خیانت و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده است بخشی به نام مجازات خیانت در امانت وجود دارد که طبق آن افراد مرتکب به این امر مجازات می شوند. طبق ماده 674 قوانین مجازات اسلامی برای جرم خیانت در امانت حکم حبس آن هم از 6 ماه تا 3 سال در نظر گرفته شده است. باید توجه داشت که در این نوع از جرایم حتی اگر فرد شاکی نیز از فرد مجرم بگذرد نیز مجازات تعزیزی به قوت خود برای فرد مجرم باقی است و در اصل گذشت فرد شاکی بیشتر جنبه خصوصی ماجرا را رفع می کند.

 

لطفا به ما رای بدید
مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *