بررسی قوانینی که حداقل سن ازدواج موقت دختران ۱۳‌سال است

شرط سن ازدواج موقت دختران

بر اساس قانون ازدواج دختران چه دائم و چه موقت تنها نیازمند اذن پدر یا جد پدری دارد . در نتیجه با مجوز قانون یک کودک ۱۳ساله با اجازه پدر به عقد موقت یک مرد در می آید .

شرط سن ازدواج موقت دختران – سن ازدواج موقت ۱۳‌سال است

بر اساس مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی سن نکاح جهت دختر نیز همانند ازدواج دائم ۱۳‌سال می باشد ، این یعنی پدر و جد پدری با تسلطی  که بر کودک ۱۳ساله داشته باشند به‌ راحتی می‌ توانند ازدواج دائم که ازدواج موقت کودک خود را انجام دهند . با توجه به اهمیت بلوغ فکری و روانی کودکان در امر ازدواج ، یکی از مهم‌ترین مباحث در ازدواج ، تعیین سن مناسب جهت آن است. در حقیقت ، به این دلیل که عقد ازدواج مبنای تشکیل مهم‌ ترین نهاد یک جامعه می باشد ، در نتیجه احراز رشد کافی برای انجام آن امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود . ازدواج زود هنگام و نامناسب قادر است تبعات منفی زیادی جهت جامعه به دنبال داشته باشد . عدم‌ رشد عقلی لازم جهت تشکیل خانواده و در پی آن انتخاب نادرست  ، عدم‌ مهارت لازم جهت تربیت فرزندان و اداره خانواده از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ، عدم‌آگاهی نسبت به بهداشت جنسی و بهداشت باروری و مشکلاتی همانند ، سبب افزایش آمار طلاق در این ازدواج‌ ها می شود .

شرط سن ازدواج موقت دختران – مالکیت مهریه ازدواج موقت

« تنها حق مادی دختران در ازدواج موقت مهریه می باشد .» در ماده‌ ۱۰۷۵ قانون مدنی‌ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ می شود . شرایط و ارکان اساسی آن نیز همانند شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ تعیین مدت معین شده و تعیین مهر معین زن می باشد . به‌ صورتی که عدم‌ تعیین مهریه سبب باطل شدن عقد می شود و بر اساس مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیباتی داده شده تا مهریه‌ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به او ارائه می گردد . زن بعد از جاری‌ شدن عقد مالک مهر می باشد و اتفاقاتی همانند فوت زن هنگام ازدواج‌ ، عدم‌ نزدیکی شوهر با او تا پایان مدت عقد و بخشیدن زمان عقد از سمت شوهر مهریه را ساقط نخواهد کرد .

شرط سن ازدواج موقت دختران – مهریه ناچیز در عقد موقت

در ازدواج موقت دو اتفاق اصولا اجتناب‌ ناپذیر می باشد ، اول صیغه از طریق یک فرد معتمد طرفین یا اقوام و خویشان که دارای دفترخانه رسمی ازدواج نمی باشد ، جاری خواهد شد تا صیغه‌ نامه‌ ای هم صادر نگردد و دوم تعیین مهریه‌ های بسیار کم می باشد .» همچنین در مواردی که مدرک کتبی معتبر دال بر نکاح موقت نیست ، اثبات‌ ازدواج موقت و مهریه توافق شده بسیار سخت می باشد و در صورت خودداری زوج ، اخذ مهریه به سختی امکان‌ پذیر است . همچنین گاهی اوقات ممکن است اشخاصی نابالغ با توجه به شرایط زندگی خود ، مجبور به این ازدواج‌ هایی باشند که متاسفانه در این موقعیت‌ ها با توجه به عدم‌ ثبت نکاح مشکلات زیادی برای آن ها به وجود می آید . بر اساس قانون ، در نکاح دختر باکره شامل منقطع و دائم اذن‌ پدر یا جدپدری موردنیاز می باشد و در صورت خودداری غیرموجه پدر از دادن اجازه یا‌ عدم‌ حضور پدر در محل یا غیر ممکن‌ بودن استیذان ،‌ دختر قادر است با معرفی مرد مورد نظر و شرایط نکاح از دادگاه مدنی خاص درخواست اجازه‌ ازدواج دهد .

شرط سن ازدواج موقت دختران – ازدواج بدون حق دریافت نفقه

«در ازدواج موقت زوجه بر اساس ماده‌ ۱۱۱۳قانون مدنی‌ حق استفاده از نفقه را نخواهد داشت ، مگر این‌ که هنگام عقد شرط شود یا آن‌ که عقد مبنی‌ بر آن جاری شود .» همچنین لازم به ذکر است در صورتی که زوج نفقه مشروط را پرداخت نکند ، زوجه می‌ تواند الزام او به پرداخت نفقه را درخواست کند و زمانی که الزام او نیز ممکن نیست ، زوجه قادر است الزام زوج به بذل مدت را از دادگاه درخواست دهد ، به‌ خصوص هنگامی که به عسر و حرج زوجه ختم گردد .

شرط سن ازدواج موقت دختران – فاقد بودن حق ارث در صورت ازدواج موقت

بانوان در ازدواج موقت حق و حقوق مادی خاصی نخواهند داشت . همچنین زوجینی که زوجیت آنها دائمی است از هم ارث خواهند برد . از قید زوجیت دائمی چنین برداشت می‌ شود که در نکاح موقت زوجین از هم ارث نمی‌ برند ، حتی شرط توارث هم در این نکاحی به دلیل تعارض با قواعد امری ارث باطل می باشد .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *