قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص مشمول مالیات

قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص مشمول مالیات

قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص مشمول مالیات – تعریف اموال مشمول مالیات بر ارث

تمامی ما ترک متوفی واقع شده در کشور ایران و یا خارج از کشور ایران شامل منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی بعد از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از جمله اموال شامل مالیات می باشد .

قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص مشمول مالیات – افراد مشمول مالیات

در خصوص وصیت نامه بر اساس ماده 1 افراد زیر شامل پرداخت مالیات می گردند :

  1.  تمامی مالکین شامل افراد حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در کشور ایران بر اساس مقررات باب دوم
  2.  هر فرد غیرایرانی شامل حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران به دست می آورد و همچنین نسبت به درآمدهایی که برای واگذاری امتیازات یا حقوق دیگر خود و یا ارائه تعلیمات و کمک‌ های فنی و یا واگذار کردن فیلم‌ های سینمائی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر شامل آن ها خواهد شد از ایران کسب می کند نیازمند پرداخت مالیات است
  3. هر فرد حقیقی ایرانی مقیم کشور ایران نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران به دست می آورد لازم است مالیات پرداخت کند
  4.  هر فرد حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور ایران نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران کسب می کند باید مالیات را پرداخت نماید
  5.  هر فرد حقوقی ایرانی نسبت به تمامی درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران به دست می آورد لازم است مالیات را پرداخت کند
قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص مشمول مالیات
قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص مشمول مالیات

قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص مشمول مالیات – چه کسانی شامل پرداخت مالیات نمی شوند ؟

اشخاص زیر شامل پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمی باشند :

  1. موسسه های دولتی و وزارت خانه ها نیازی به پرداخت مالیات نخواهند داشت
  2. دستگاه‌ هایی که بودجه آن ها وسیله دولت تامین می گردد نیازی به پرداخت مالیات ندارند
  3. شهرداری‌ ها نیازمند پرداخت مالیات نمی باشد

تبصره 1. شرکت‌ هایی که کل یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به افراد و موسسه‌ های مذکور در بندهای مذکور است ، سهم درآمد یا سود آن ها شامل حکم این ماده نمی شود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌ های مزبور از معافیت‌ های معین شده در این قانون ، بر اساس مورد پیش آمده ، نمی باشد .

تبصره 2. درآمد های کسب شده از فعالیت‌ های اقتصادی همانند فعالیت‌های صنعتی ، معدنی ، تجاری ، خدماتی و فعالیت‌ های دیگر تولیدی جهت افراد مذکور در موضوع این ماده ، که به صورتی غیر از روش شرکت نیز کسب می شود ، در هر شرایط به صورت جداگانه به نرخ مذکور در ماده ( 105 ) این قانون شامل مالیات می باشد .
مسئولان اداره امور در این نوع موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور موظف به انجام تکالیف مربوط بر اساس مقررات این قانون می باشند در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی دارند .
تبصره 3. معافیت مالیاتی این ماده جهت مواردی که از سمت حضرت امام خمینی ( ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز هستند طبق نظر مقام معظم رهبری می باشد .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *