قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث

فهرست محتوا

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – حقوق و دیونی که باید از محل ترکه پرداخت شود

  1. پرداخت هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی از ترکه
  2. پرداخت هزینه های ضروری همانند هزینه های حفظ و اداره ترکه
  3. پرداخت طلب بستانکاران متوفی از ترکه
  4. مورد وصیت یا به اصطلاح موصی به بعد از این که این حقوق تأدیه شد ورثه قادر هستند در ماترک تصرفات مالکانه و ناقله نمایند

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – اولویت پرداخت دیون فاقد وثیقه

  1. پرداخت حقوق خدمه خانه متوفی طی یک سال آخر پیش از فوت متوفی
  2. پرداخت حقوق کارکنان بنگاه متوفی طی شش ماه پیش از فوت متوفی
  3. پرداخت دستمزد کارگران روزمزد یا کارگرانی که مزد هفتگی می گیرند طی سه ماه پیش از فوت

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – دلیل پرداخت مالیات بر ارث ورثه

دریافت مالیات ها به صورت کلی و دریافت مالیات بر ارث به صورت اخص تابع سیاست های مالی دولت ها می باشد و دریافت این مالیات ها در عموم کشورها معمول می باشد البته ورثه معمولا همانند هر مالیات دهنده ای از پرداخت مالیات امتناع می ورزند اما در هر صورت عدم پرداخت مالیات بر ارث طی مهلت معین شده در قانون مالیات های مستقیم سبب تعلق جریمه به آن خواهد شد و نقل و انتقال ترکه خصوصا اموال غیرمنقول آن مشروط به تسویه حساب مالیاتی می باشد .

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – مبنای محاسبه مالیات بر ارث

در خصوص مبنا و روش محاسبه مالیات بر ارث هم لازم به ذکر است مالیات بر ارث بر تمامی ماترک متوفی شامل منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی او تعلق خواهد گرفت خواه این اموال در ایران باشد یا خارج از ایران اما بر اساس اینکه وارثان از کدام طبقه هستند مقدار مالیات بر ارث آن ها متقاوت است  که بر اساس ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم مشخص شده است و به وارث طبقه اول یعنی فرزندان و پدر و مادر و همسر حداکثر ۳۵ درصد مالیات بر ارث تعلق خواهد گرفت و به وارث طبقه دوم حداکثر ۴۵ درصد و به وارث طبقه سوم حداکثر ۶۵ درصد مالیات بر ارث تعلق می گیرد .

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – معافیت های مالیات بر ارث

پیش از محاسبه مالیات بر ارث هزینه متعارف کفن و دفن متوفی و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق او از ماترک کم می شود و مابقی ما ترک شامل مالیات بر ارث خواهد شد همچنین در خصوص وارثان طبقه اول هر کدام تا مبلغ سی میلیون ریال از ارزش سهم الارث آن ها از شمول مالیات معاف می باشند .

وراث طبقه های اول و دوم شهدای انقلاب هم از پرداخت مالیات بر ارث معاف می باشند از اموال موضوع ماترک کسر خواهد شد و مابقی ماترک ۸۰ درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و همچنین ۵۰ درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها در بورسیه پذیرفته شده است و ۴۰درصد ارزش سهام با سهم الشر که متوفی در شرکت های دیگر و بالاخره ۴۰ درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی هم از شمول مالیات بر ارث معاف می باشند .

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – اقدامات ورثه برای تعیین مالیات بر ارث و پرداخت آن

لازم است وراث طی حداکثر شش ماه از تاریخ فوت مورث خود نسبت به ارائه اظهار نامه مخصوص که اصطلاحا به آن اظهارنامه “ مالیات برارث ” می گویند به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام نمایند در این اظهار نامه لازم است اقلام ما ترک و بهای آن ها در هنگام فوت متوفی تعیین و مطالبات و بدهی های او تصریح گردد و به ضمیمه آن اسناد و مدارک اموال و دیون و مطالبات متوفا هم ارائه گردد .

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – اگر برخی از ورثه برای ارائه اظهارنامه همکاری نکنند تکلیف بقیه وارث چگونه خواهد بود ؟

حتی اگر یک نفر از وراث نیز بخواهد می تواند این کار را انجام دهد و نیازی به حضور یا امضای کلیه ورثه نخواهد بود در واقع اقدام هر کدام از وراث در ارائه اظهارنامه تکلیف را از بقیه ورثه ساقط خواهد کرد البته این خطر را جهت بقیه وارثان دارد که امکان دارد اظهار نامه را به صورتی تنظیم کند که برای دیگران کار را دشوار نماید برای نمونه امکان دارد قیمت اموال متوفی را بیشتر از ارزش واقعی آن اعلام نماید یا اموالی را که جزء ماترک نیست به عنوان اموال متوفی اعلام نماید یا بدهی های متوفی را اعلام نکرده باشد پس لازم است وراث در این مورد همکاری لازم را با هم داشته باشند تا از به وجود آمدن این موارد جلوگیری شود در نتیجه از ارائه اظهارنامه مزبور در صورت درخواست ورثه یا نماینده قانونی آن ها حوزه مالیاتی مکلف به صدور گواهی نامه ارائه اظهار نامه مالیات بر ارث می باشد .

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – لازم است بعد از ارائه اظهارنامه وراث منتظر ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر ارث از طرف حوزه مالیاتی باشند ؟

خیر وراث طی سه ماه از تاریخ انقضای مهلت ارائه اظهارنامه باید طبق اظهار نامه تقدیمی خود مالیات بر ارث را به صورت علی الحساب پرداخت نمایند در غیر این صورت مالیات متعلقه شامل جریمه می گردد .

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – آیا در این صورت حوزه مالیاتی تسویه حساب برای وراث صادر می نماید ؟

خیر با توجه به اینکه مبلغ پرداخت شده به صورت علی الحساب می باشد حوزه مالیاتی تنها رسید پرداخت مبلغ مزبور را به آن ها ارائه می نماید و تسویه حساب بعد از قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طریق ورثه صادر و ارائه می گردد .

قواعد حقوقی شامل مالیات بر ارث – فواید صدور اظهار نامه مالیاتی

این اظهار نامه جزء مدارک موردنیاز جهت صدور گواهی انحصار وراثت می باشد و بدون ارائه آن گواهی انحصار وراثت صادر نمی گردد .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *