نحوه پایان دادن به قرارداد های مشارکت به لحاظ حقوقی به چه صورت است؟

نحوه پایان دادن به قراردادهای مشارکت به لحاظ حقوقی به چه صورت است ؟

نحوه پایان دادن به قرارداد های مشارکت به لحاظ حقوقی به چه صورت است؟

 

همانطور که می دانید قرارداد های مشارکت از جمله مهم ترین قرارداد هایی است که در حوزه های مختلف کاری از آن استفاده می شود. معمولا یکی از مواردی که در خصوص قرارداد های مشارکت بسیار مهم است نحوه پایان دادن به قرارداد های مشارکت می باشد. بنابر هر دلیلی این امکان وجود دارد که کسب و کاری که به صورت شراکتی راه اندازی شده است روزی با مشکل مواجه شود و بهترین راه در این خصوص پایان دادن به قرارداد مشارکت باشد. در خصوص قرارداد های مشارکتی که میان افراد بسته می شود یکی از مهم ترین بند هایی که باید در قرارداد ذکر شود نحوه پایان دادن به قرارداد است که خود نیازمند توجه به موارد مختلف و همچنین محیا ساخت الزامات آن است. در این مقاله می خواهیم به موضوع نحوه پایان دادن به قرارداد مشارکت و همچنین نکات مهم آن بپردازیم و در این خصوص اطلاعاتی را ارائه کنیم.

 

 

نحوه پایان دادن به قرارداد های مشارکت به لحاظ حقوقی به چه صورت است؟ – اهداف اصلی قرارداد مشارکت

 

در خصوص قرارداد مشارکتی که میان طرفین بسته می شود یکسری اهداف اصلی وجود دارد که باید به آنها توجه داشت و آن ها را فراموش نکرد چرا که این موارد جزء بخش های اصلی است که باید در خصوص پرونده پایان دادن به قرارداد مستندات موجهی از آن داشت تا بتوان قرارداد را در مرجع قانونی پایان داد. این نکات و اهداف اصلی قرارداد مشارکت که بسیار مهم می باشند ابتدا تعیین وظایف هر طرف در کار مورد نظر و تعهدات طرفین نسبت به کار و همچنین مورد دوم میزان سهم افراد از کسب و کار موجود و همچنین میزان سود و زیاد طرفین می باشد. در صورت تعیین نشدن این دو مورد در قرارداد در زمان رسیدگی در مراجع قانونی به اختلافات موجود بین طرفین دیگر افراد قادر نخواهند بود تا به تعهدات و توافقات خود نسبت به کاری که به صورت مشارکتی انجام میشده عینیت ببخشند و به همین دلیل دیگر سندی برای ارائه به دادگاه در خصوص روند پایان قرارداد و یا حل اختلافات موجود در آینده را از دست خواهند داد

 

نحوه پایان دادن به قرارداد های مشارکت به لحاظ حقوقی به چه صورت است؟ – مدت زمان قرارداد مشارکت

 

 

مورد بعدی و بسیار مهم در خصوص پایان دادن به قرارداد های مشارکت نیز مدت قرارداد می باشد. در زمانی که قرارداد مشارکت میان دو نفر در حال منعقد شدن است یکی از مواردی که طرفین باید به آن توجه ویژه داشته باشند مدت زمان قرارداد است که باید به صورت واضح در قرارداد ذکر شود. مدت زمان قرارداد مشارکتی که میان دو نفر به امضا می رسد می تواند از نوع قرارداد مشارکت محدود و همچنین مشارکت نامحدود باشد و شروع و پایان قرارداد نیز موردی است که باید به صورت دقیق آورده شود. در خصوص قرارداد های مشارکت در کسب و کار های مختلف تاریخی که برای شروع قرارداد ذکر می شود می تواند در زمان امضا قرارداد ذکر شود و شروع شود هم اینکه می تواند قرارداد ابتدا حاضر شود و سپس تاریخ شروع قرارداد برای هفته ها بعد و یا ماه ها بعد باشد. در خصوص نوشتن قرارداد مشارکت بهتر است که تاریخ قرارداد به دو صورت حروف و عدد آورده شود تا هیچگونه ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد و طرفین امکان تغییر در آن را نداشته باشند.

 

نحوه پایان دادن به قرارداد های مشارکت به لحاظ حقوقی به چه صورت است؟ – پایان دادن به قرارداد مشارکت و نکات مهم آن

 

همانطور که اشاره کردیم مهم ترین بخش هر قرارداد مشارکتی که امضا می شود مدت زمان شروع و همچنین پایان قرارداد است. یکی ازمشکلاتی که در بسیاری از قرارداد ها وجود دارد این است که نمی توان تاریخ پایان آن را به درستی حساب کرد به همین منظور بسیاری از افراد از ذکر این مورد به صورت دقیق خودداری می کنند که خود یکی از موضوعاتی است که می توانند سبب بروز مشکل شود. بهتر است افراد از قبل به درستی و  با بررسی های مختلف این مدت را مشخص کنند و سپس در قرارداد ذکر کنند. همچنین در قرارداد باید این مورد نیز ذکر شود که پس از به اتمام رسیدن تاریخ قرارداد مسئولیت های طرفین قرارداد نیز به پایان می رسد و همچنین طرفین از این موضوع اطلاع کامل داشته باشند که در چه صورتی قرارداد پایان می یابد.

باید توجه داشت که افراد پس از امضا کردن قرارداد و مفادی که در آن آمده است به نوعی به کار مربوطه متعهد می شوند و به همین منظور باید قبل از امضا کردن آن به صورت کامل به محتویات آن توجه داشت تا در آینده دچار مشکل نشد همچنین باید به صورت حتمی در قراردادی که قصد بسته شدن آن میان طرفین وجود دارد همانطور که اشاره کردیم تاریخ شروع قرارداد همچنین پایان قرارداد ذکر شود و همچنین باید نکاتی که در صورت بروز آن ها می تواند قرارداد خاتمه پیدا کند نیز در قرارداد آورده شود.

باید توجه داشت که نکاتی که در خصوص پایان قرارداد باید به آن ها توجه داشت در قرارداد های مشارکت مدنی خصوصی و همچنین مشارکت در ساخت با یکدیگر متفاوت می باشد و در ادامه به این نکات اشاره می کنیم :

 

نحوه پایان دادن به قراردادهای مشارکت به لحاظ حقوقی به چه صورت است ؟

نحوه پایان دادن به قراردادهای مشارکت به لحاظ حقوقی به چه صورت است ؟

  • در قرارداد های مشارکت مدنی خصوصی نکته ای که وجود دارد این است که زمانی که قرارداد به پایان خود می رسد طرفینی که قرارداد را امضا کرده اند این امکان را دارند تا در خصوص تمدید کردن آن به توافق برسند و قرارداد موجود را ادامه دهند همچنین در این نوع از قرارداد ها باید زیان هایی که به کسب و کار موجود و به دلیلی بحران های اقتصادی وارد می شود بر اساس میزان سرمایه ای که طرفین در کسب و کار موجود قرار داده اند محاسبه شود. در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت امکان فسخ قرارداد و پایان دادن به آن وجود ندارد و تنها در صورتی می توان به آن پایان داد که یا طرفین بر فسخ کردن و پایان دادن آن توافق داشته باشند یا اینکه شرایط وجود داشته باشد که بتوان با استناد بر آن ها قرارداد مشارکت ساخت را پایان داد .
  • در قرارداد های مشارکت مدنی معمولا پس از اینکه طرفین موضوع قرارداد را ذکر کردن و بر سر نحوه انجام آن و تاریخ شروع و پایان آن به توافق رسیدند باید تمامی این موارد را در قرارداد ذکر کنند و در صورت تخلف در انجام امور از تاریخ شروع تا پایان آن تمهیداتی در نظر گرفته می شود اما در قرارداد های مشارکت در ساخت پایان یافتن تاریخ قرارداد به تنهایی نمی تواند به معنی خاتمه یافتن قرارداد باشد و در صورتی که فردی در این میان ضرر کرده باشد امکان طلب کردن ضرر خود را خواهد داشت و تنها در صورتی این نوع از قرارداد به پایان می رسد که مورد پایان یافتن قرارداد پس از تاریخ پایان ذکر شود.
  • در خصوص قرارداد های مشارکت در ساخت یکی از موارد بسیار مهم زمان بندی انجام کار است که باید طبق یک اصول قابل قبول و استاندارد های موجود کار با یک زمان بندی مشخصی جلو برود و این زمان بندی نیز باید به صورت کامل در قرارداد آورده شود.
  • در قراداد های مشارکت در ساخت در صورتی که زمان بندی برای انجام کار در نظر گرفته نشود و این مورد در قرارداد آورده نشود در صورت بروز مشکل و تخلف از سوی سازنده و پیمانکار نمی توان مدعی تخلف و دریافت غرامت شد.
  • همانطور که اشاره کردیم پایان یافتن مدت زمان قرارداد موجود که میان طرفین بسته شده است به تنهایی نمی تواند به معنایی پایان انجام کار و مشارکت در ساخت و غیره باشد و پس از پایان یافتن مدت زمان قرارداد کماکان طرفین قرارداد به انجام کار خود باید متعهد باشند و برای انجام کامل پروژه نیازی به بستن قرارداد جدید نیست
  • همچنین نکته بسیار مهمی که در خصوص عقد قرارداد های مشارکت وجود دارد تعهداتی است که طرفین پس از قرارداد به یکدیگر پیدا می کنند. باید قرارداد های مشارکتی که آماده می شود به گونه ای برنامه ریزی و نوشته شود که در صورت تخلف یکی از طرفین امکان فسخ قرارداد وجود داشته باشد تا طرف دیگر ضرر زیادی را متحمل نشود.

 

 

 

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *