هزینه های مشترک در ساختمان

هزینه های مشترک ساختمان

هزینه های مشترک ساختمان – هزینه های مشترک ساختمان شامل چه هزینه هایی می شود ؟

  • هزینه های مشترک شامل هزینه های لازم جهت استفاده ، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه ، هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران می شود .
  • هزینه هایی که ارتباط با زیر بنای قسمت اختصاصی دارد برای مثال آب ، گازوئیل و اسفالت پشت بام ، سهم هر کدام از مالکین یا استفاده کنندگان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب می باشد با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان ، یعنی نسبت مساحت محاسبه خواهد شد .
  • هزینه هایی که ارتباطی با میزان مساحت بنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگاهداری تأسیسات ، باغبان ، تزئینات قسمت های مشترک و غیره به صورت مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم می گردد .
  • مالکان قادر هستند ترتیب دیگری برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج مشترک پیش بینی کنند .
  • پرداخت هزینه های مشترک مانند اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد ، ضروری می باشد .
  • اگر استقرار حیاط یا بالکن یا تراس به گونه ای است که تنها از یک یا چند واحد مسکونی ، امکان دسترسی به آن وجود دارد ، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان می باشد .
  • در صورت خودداری مالک از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، از طرف مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن درخواست می گردد ، نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز بعد از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض می باشد ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می دهد ، این رأی قطعی می باشد .
  • همچنین مالک ، پیش از ارسال اظهارنامه از سوی مدیر یا مدیران به او ، اگر در مورد سهمیه و یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد قادر است به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را کند ، در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض ، مالک میتواند به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه کند .
لطفا به ما رای بدید
مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *