همه چیز درباره شیربها

همه چیز درباره شیربها

همه چیز درباره شیربها – شیربها چیست 

شیربها که امروزه در برخی مناطق رایج می باشد ، به معنای پولی که داماد قبل از مراسم ازدواج، علاوه بر مهریه، به خانوادۀ عروس می‌دهد می باشد . شیربها غیر از مهریه‌ است؛ ازاین‌رو، احکام مهریه بر آن مترتّب نخواهد شد . در بعضی از شهرها متعارف است که مبلغی از داماد به عناوین متفاوت مانند شیربها و پیشکش و هدیه.پدروکیلی.مهرحاضر.،گرفته خواهد شد واین امر مخصوصا دربسیاری از ایلات و عشایرایران مرسوم می باشد و شوهرعلاوه بر مهری که برای زن معین می نماید .مالی هم برای اولیا زن که عموما پدراو میباشد قرار خواهد داد .
از نظر تاریخی شیربها ازبقایای دورانی می باشد که نکاح بصورت فروش دختر واقع می شود و شوهر اورا از پدرش خریداری میکرده و بعد از تطور نکاح درادوار بعد برای نکاح مقداری مال به زن و مقداری هم به پدر خواهند داد و اکنون که مهر متعلق به زن است طبق رسوم و عادات.هدیه ای هم به پدر دختر داده خواهد شد و معمولا نیز وجوه پرداختی به پدر دختر .صرف خرید جهیزیه خواهد شد و همراه دختر به به خانه زوج می فرستند .

همه چیز درباره شیربها – شیربها در ایران باستان

در تعریف شیربها گفتند که مالی را که شوهر علاوه بر مهر به اولیا و اقربا زن تسلیم میکند شیربها می نامند .باتوجه به نوشته های دین زرتشت.شیربها درایران باستان نیز وجود داشته است واکنون نیز نه تنها دربین عشایر وایلات بلکه دربعضی از شهرها تیز مرسوم می باشد اما با مهر که یک نهاد حقوقی می باشد و از طرف شوهر به ژذجه داده خواهد شد و متعلق به خود زوجه است متفاوت می باشد باعنایت به اینکه شیربها به اولیا یا اقربا زن از قبیل پدر و مادر ویا برادر و عموی او می دهند با مهریه که اختصاص به خود زن دارد متفاوت است و امکان دارد که به یکی از صور زیر تسلیم شود .

  • بعنوان جعاله داده میشود برای مثال مرد مالی را به برادر زن تسلیم میکند که خواهرش را به ازدواج بااو راضی نماید و یا موانع مربوط را برطرف کند ودراین حالت مرد بعد از انجام نکاح نمیتواند مال مذکور را مسترد دارد.
  • اگر شیربها بعنوان جعاله نباشد و برای مثال مرد مالی را به یکی از اقربای زن تسلیم کند دراین صورت باوجود عین مال.مرد میتواند انچه را که داده استرداد کند و همچنین نما موجود را(مثلا گوسفندی که بره ای به دنیا اورده باشد) چون مال مزبور هبه معوض نبوده و تحت عنوان هیچیک از عقود در نمی اید و به نوعی اباحه و تسلیط غیر برمال خود شباهت دارد و بنابراین استرداد ان بلااشکال می باشد بعد اگر عین تلف شود مرد حق استرداد ان را ندارد.
  • گاهی مردوزن بایکدیگر به مهرمعین رضایت دارند اما بعضی از اقارب اشکالاتی را برای نکاح انان به وجود خواهند آورد و مرد بالااجبار برای جلب رضایت انها مالی را به انان تسلیم خواهد کرد دراین صورت شوهر زمانی که بخواهد میتواند عین انرا در صورت بقا مال و یا عوض ان را در صورت تلف مال مطالبه و مسترد کند .
  • زمانی که مردوزن بایکدیگر به مهرمعین رضایت دارند اما بعضی از اقارب اشکالاتی را برای نکاح انان به وجود می اورند و مرد بالااجبار برای جلب رضایت انها مالی را به انان تسلیم می نماید دراین صورت شوهر هر زمان که بخواهد میتواند عین انرا در صورت بقا مال و یا عوض ان را در صورت تلف مال مطالبه و مسترد کند .
  • اگر مهر مال معین باشد ودرضمن عقد نکاح شرط گردد که شوهر عملی نیز برای ولی زن انجام داده است ویا مالی به اوتسلیم کند شرط ومهر صحیح می باشد .اما در حالی که مهر و سهم ولی در مقابل بضع مقرر شود اکثر فقها امامیه سهم ولی را باطل دانستند.

همه چیز درباره شیربها – نظر اهل سنت درباره شیربها

اهل سنت و جماعت نیز درباره شرط فوق نظر واحدی ندارند به صورتی که در مذهب حنفیه ان را صحیح میدانند اما مالکیه براین عقیده هستند که اگر شرط ضمن نکاح است مال متعلق به خود دختر می باشد و اگر پس ازنکاح برقرار شود اما زن نسبت به ان استحقاق دریافت را دارد.

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *