بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

گرفتن گواهی انحصار ورثه گرفتن گواهی انحصار ورثه – انحصار وراثت یعنی چه زمانی که عده‌ای پس از فوت یکی از نزدیکانشان انحصار وراثت می‌ نمایند، به معنای اینکه منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی از نظر قانونی را ثابت کنند و در ضمن دادگاه سهم‌الارث هر کدام از آنها را مشخص می‌ […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

هزینه دادرسی در قانون کیفری هزینه دادرسی در قانون کیفری – پرداخت هزینه شکایت کیفری شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه نماید . مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می نماید ، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی […]

تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌ او که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق داشته باشند ، دادگاه بر پایه‌ چه‌ قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی نماید ؟ از میان مجموعه قوانینی که به ‌تبعِ تابعیت یا محل اقامت آن ها امکان دارد مطرح […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قتل عمد و دفاع نامتناسب زمانی که جان و مال و ناموس افراد جامعه مورد تجاوز قرار بگیرد و حکومت امکان مداخله به صورت ممکن و معقول را برای دفع این تجاوز نخواهد داشت ، در فقه و قوانین موضوعه ابزار‌های بازدارنده‌ای بیان شده . اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

همه چیز درباره اخذ به شفعه  اخذ به شفعه چیست – حق شفعه به چه می گویند  ماده ۸۰۸ قانون مدنی بیانگر این است زمانی که مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک است و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید شریک دیگر حق دارد […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

معنای ضمان درک معنای ضمان درک – ضمان درک به چه معناست ؟ ‌معنای ضمان درک در اصطلاح، مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن می باشد . معنای ضمان درک – نمونه ی ضمان درک برای نمونه اگر شخصی خودرویی را به فروش برساند و بعد […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

ارکان وصیت در حقوق مدنی ارکان وصیت در حقوق مدنی – معنای وصیت در فقه و حقوق «وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق به این معناست که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش نماید ؛ به ‌صورتی که تصرف در […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی زن در زمان عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال نماید . طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن دارای استقلال اقتصادی می باشد و قادر است به هر روشی که بخواهد ، دارایی خود را تصرف نماید  و این دارایی، منافاتی […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

مقررات طلاق ایرانیان در خارج از کشور طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد می باشد که تاثیرات فردی و اجتماعی مهمی نیز می گذارد . جهت شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌ های خارجی توسط مراجع ایرانی، برای مثال سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده لازم […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شروط ضمن عقد بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم می باشد که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل خواهند شد و در عین حال از حقوق هم برخوردار می باشند . در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتنا می باشد . […]