بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

شرایط معافیت از کیفر معافیت از کیفر موردی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. قانونگذار با ایجاد این تاسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم جزئی یعنی در جرایم درجه 7 و 8 راحتتر تعیین شده که در صورت احراز […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

دادرسی فوری چیست دادرسی فوری که به آن دستور موقت نیز می گویند ، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن است . دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌ شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تعریف اقاله و شرایط حاکم بر آن اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین به دست می آید و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

جرم خیانت در امانت جرم خیانت د‌‌ر امانت به این معنا می باشد که شخصی به امانت مالی را از د‌‌یگری تحویل بگیرد تا آن را بعد‌‌ا بازگرد‌‌اند‌‌ه یا به مصرف معینی برساند‌‌. اما برای خود‌‌ تصاحب یا استفاد‌‌ه نماید یا آن را تلف و مفقود‌‌ کند . مهمترین رکن وقوع جرم خیانت در امانت […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

درخواست اعسار برای اینکه حق خود را بگیرید باید هزینه ‌هایی را پرداخت نمایید  . البته این ارقام خیلی هم زیاد نمی باشد اما به هر حال با توجه به حجمی که پرونده‌ های قضایی دارند اگر قرار بود همه هزینه ‌ها را دستگاه قضایی بپردازد باید هر سال بیش از کل بودجه سالانه خود […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

قرار کفالت چیست وقتی جرمی به کسی نسبت داده می‌ شود، تا زمانی که گناه ‌کاری او ثابت نشده، نمی ‌توان وی را مجازات کرد یا آزادی او را محدود نمود. از سوی دیگر از آن‌جا که ممکن است متهم واقعاً گناه‌ کار باشد و برای جلوگیری از محکومیت و مجازات شدن خود فرار کند […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

تفاوت شعبه خارجی و شرکت نمایندگی خارجی شعبه ، یکی از واحدهای یک شرکت می باشد که می تواند فروش ها و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد ، گسترش دهد . حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شعبه با موافقت شرکت اصلی […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

ورشکستگی چیست مطابق ماده 412 قانون تجارت : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود…” و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

عقد ودیعه در قانون مدنی چیست قانونگذار در ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه ذکر نموده  « ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می ‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد »تعاریف گوناگونی ذکر شده است که در اینجا مشاهده می نمایید: ودیعه […]

بدون دیدگاه
بازدید
دسته بندی:

اعتراض به حکم غیابی محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید که این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. واخواهی از نظر لغوی، به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن و ایراد گرفتن می باشد . واخواهی در اصطلاح به شکایتی می گویند که محکوم ‌علیه غایب نسبت به حکم غیابی […]