قراردادی

قراردادی

نکاتی درباره امضای قرار داد کاری

نکاتی درباره امضای قرار داد کاری

نکاتی درباره امضای قرار داد کاری آشنایی و آگاهی کامل با مواد قراردادهای مربوط به کار و همچنین مطالعه با دقت تمام مواردی که زیر آن را کارگر هنگام بستن…

بیمه خویش فرما

بیمه خویش فرما

بیمه خویش فرما بیمه خویش فرما برای افرادی می باشد که از هیچ بیمه ای استفاده نمی کنند . برای استفاده از این بیمه می توانید به یکی از شعب…

صدور کد اقتصادی

صدور کد اقتصادی

صدور کد اقتصادی کد اقتصادی مانند یک شناسنامه ضروری برای یک شرکت و یا مؤسسه است. کد اقتصادی هر شرکت و یا مؤسسه از ارقام 12 رقمی که حکم شماره…

نکات حقوقی قراردادها

نکات حقوقی قراردادها

نکات حقوقی قراردادها براساس ماده ۱۸۳  قانون مدنی قرارداد یا عقد به معنی تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر برای انجام امری است و…

قرارداد واگذاری سهام در استارتاپ

قرارداد واگذاری سهام در استارتاپ

قرارداد واگذاری سهام در استارتاپ به منظور درک بهتر قرارداد وستینگ (واگذاری سهام) ابتدا می بایست به یک تفاوت کلیدی در نوع آورده مؤسسین شرکت های تجاری و شرکت های…

فروشگاه مارکت پلیس

فروشگاه مارکت پلیس

فروشگاه مارکت پلیس مارکت پلیس (Marketplace) مکانی است که در آن چندین فروشنده برای فروش محصولات خود جمع شده اند و خریداران می ‌توانند با بررسی محصولات آنها، آنچه نیاز…