قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری

ویژگی و اهمیت قرارداد توزیع بین المللی

ویژگی و اهمیت قرارداد توزیع بین المللی

قراردادهای توزیع بین الملل ، از جمله اساسی ترین معاهده های حوزه تجارت بین الملل می باشند که طرفین به وسیله آنها چارچوبی کلی می سازند و برای روابط تجاری…

چگونگی نوشتن و تنظیم متن قرارداد ها

چگونگی نوشتن و تنظیم متن قرارداد ها

چگونگی نوشتن و تنظیم متن قرارداد ها   همانطور که شاید بیشتر شما بدانید یکی از مراحل بسیار مهم در خصوص قرارداد ها مرحله تنظیم کردن و نوشتن متن قرارداد…

تعریف قرارداد BOT و کاربرد های آن

تعریف قرار داد BOT و کاربرد های آن

تعریف قرار داد BOT و کاربرد های آن   معمولا در بیشتر کشور های دنیا زمانی که قصد اجرای طرح های اقتصادی زیر بنایی در کشور همانند ساخت پل ،…