تجاری

تعریف سفته و نحوه وصول آن

تعریف سفته و نحوه وصول آن

تعریف سفته و نحوه وصول آن   یکی از مهم ترین اسناد تجاری که امروزه بسیار زیاد از آن به خصوص در کسب و کار ها استفاده می شود سفته…

تعریف قرارداد BOT و کاربرد های آن

تعریف قرار داد BOT و کاربرد های آن

تعریف قرار داد BOT و کاربرد های آن   معمولا در بیشتر کشور های دنیا زمانی که قصد اجرای طرح های اقتصادی زیر بنایی در کشور همانند ساخت پل ،…